top of page

Τρέχουσα Αξία Οχήματος

H ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να συμπίπτει με την τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος διότι επηρεάζει το κόστος της ασφάλισης & το ποσό αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος. 
- Αν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας (υπερασφάλιση), θα έχετε αυξημένα ασφάλιστρα ενώ σε περίπτωση ατυχήματος, η ασφαλιστική εταιρεία θα σας αποζημιώσει μόνο στην τρέχουσα εμπορική αξία. 
- Αντίστροφα, εάν η ασφαλιζόμενη αξία είναι μικρότερη της τρέχουσας εμπορικής (υπασφάλιση), θα αποζημιωθείτε μερικώς αναλογικά.

5 τρόποι να μειώσετε το κόστος της ασφάλισης κατοικίας σας

 

Η ασφάλιση κατοικίας έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς ουσιαστικά είναι η ασφάλιση της περιουσίας μας και των κόπων μιας ζωής. Επομένως, προστασία της κατοικίας μας  δεν είναι μια πολυτέλεια αλλά  μια αναγκαιότητα ιδιαίτερα στην περίπτωση που έχει αποκτηθεί με τη σύναψη δανείου!

 

1. Εγκαταστήστε ένα σύστημα ασφαλείας  ή/και συναγερμού καπνού

     Ένας συναγερμός που παρακολουθείται από ένα κεντρικό σταθμό ή  συνδέεται απευθείας με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, θα σας βοηθήσει      να μειώσετε τα ετήσια ασφάλιστρά σας κατά 5% ή περισσότερο.

     Για να λάβετε την έκπτωση, πρέπει να αποδείξετε την ύπαρξη του συστήματος παρακολούθησης  με την απόδειξη αγοράς.

     Το πιο σημαντικό, τα παραπάνω συστήματα σώζουν ζωές!
 

 

2. Αυξήστε την απαλλαγή

     Όπως στην ασφάλιση υγείας ή στην  ασφάλιση αυτοκινήτου, όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή, τόσο χαμηλότερα είναι τα ετήσια                        

     ασφάλιστρα.

     Ωστόσο, το πρόβλημα με την επιλογή μιας υψηλής απαλλαγής είναι ότι μικρότερες απαιτήσεις / προβλήματα (π.χ σπασμένα παράθυρα ή    

     κατεστραμμένες  γυψοσανίδες από διαρροές σωλήνα) που συνήθως δεν έχουν μεγάλο κόστος επιδιόρθωσης, πιθανότατα θα καλυφθούν

     από εσάς.

 

 

3. Ψάξτε για Εκπτώσεις πολλαπλών ασφαλιστηρίων

     Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν έκπτωση 10% ή περισσότερο στους πελάτες τους που διατηρούν σε αυτές και άλλες ασφαλιστικές      

     συμβάσεις (όπως ασφαλιστήριο αυτοκινήτου ή υγείας).

     Σκεφτείτε, λοιπόν, τη λήψη προσφοράς για άλλα είδη ασφάλισης από την ίδια εταιρεία που παρέχει την ασφάλιση της κατοικίας σας.

 

 

4. Προγραμματίστε την κατασκευή

     Εάν σχεδιάζετε  να κατασκευάσετε μια προσθήκη ή ένα άλλο κτίσμα δίπλα στο σπίτι,  θα πρέπει να εξετάσετε τα υλικά που θα  

     χρησιμοποιηθούν. Κατασκευές με ξύλινο σκελετό θα αυξήσουν περισσότερο τα ασφάλιστρα καθώς είναι πολύ εύφλεκτες.

     Αντίθετα, κατασκευές από τσιμέντο ή με ατσάλινο σκελετό είναι λιγότερο πιθανό να καταστραφούν  από πυρκαγιά ή δυσμενείς καιρικές      

     συνθήκες και θα σας επιβαρύνουν λιγότερο.
 

 

5. Κάντε τακτική σύγκριση

    Τουλάχιστον  μία φορά το χρόνο, κάντε σύγκριση του κόστους που πληρώνετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία με το κόστος που θα

     πληρώνατε σε κάποια άλλη/άλλες για ασφάλιση με τις ίδιες καλύψεις.

     Επιπλέον, κάντε επανεξέταση των καλύψεών σας και σημειώστε οποιεσδήποτε αλλαγές που έχουν συμβεί ή θα συμβούν και οι οποίες  θα          μπορούσαν να μειώσουν τα ασφάλιστρά σας.

  • μειώθηκε το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που επιθυμεί η δανείστρια τράπεζα ή

  • ίσως έχετε αποπληρώσει την υποθήκη ή

  • έχετε εγκαταστήσει έναν συναγερμό κλοπής ή ένα εξελιγμένο σύστημα ψεκασμού μέσα στο σπίτι σας κ.τ.λ.

 

    Σε αυτή την περίπτωση, κάντε κοινοποίηση των αλλαγών στην ασφαλιστική εταιρεία με τη μορφή φωτογραφιών ή αποδείξεων γιατί      

    θα μπορούσαν να χαμηλώσουν τα ασφάλιστρά σας.
 

 

Τί να προσέξετε σε περίπτωση στεγαστικού δανείου:

 

  • Με τη σύναψη ενός στεγαστικού δανείου είναι υποχρέωση του πελάτη προς την τράπεζα να ασφαλίσει το ακίνητο που είναι υποθηκευμένο βάσει των καλύψεων που ζητάει η εκάστοτε τράπεζα – αυτή η ασφάλεια είναι γνωστή και ως «ασφάλεια ενυπόθηκου δανείου».

 

  • Βάση της Εγκυκλίου 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν είστε  υποχρεωμένοι  να ασφαλιστείτε μέσω της τράπεζας που σας χορήγησε το δάνειο. Αντίθετα, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ελεύθερα ασφαλιστική εταιρεία  ή ασφαλιστικό σύμβουλο  αρκεί το ασφαλιστήριο να πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή  σύμβαση. Δείτε την εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδας εδώ.

 

  • Αν στο παρελθόν έχετε  ασφαλίσει το ακίνητό σας μέσω της τράπεζας που σας χορήγησε το στεγαστικό δάνειο, έχετε το δικαίωμα στην ανανέωση του συμβολαίου, να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία και να επιτύχετε φθηνότερα ασφάλιστρα με τις ίδιες καλύψεις. 

 

  • Φροντίστε να προσκομίσετε  το νέο ασφαλιστήριο τουλάχιστον ένα μήνα πριν,ώστε να μήν  έχουν τραβήξει τα χρήματα από τον τραπεζικό σας λογαριασμό!

 

  • Φροντίστε η περιγραφή του ακινήτου να είναι λεπτομερής και όμοια αυτής που αναγράφεται στην άδεια (π.χ κατοικία 5ου ορόφου,διαμέρισμα Δ1), να έχει αποδεκτή ασφαλιζόμενη αξία δηλαδή τουλάχιστον ίση με το οφειλόμενο ποσό προς την τράπεζα και φυσικά, σωστή αναγραφή του ενυπόθηκου δανειστή. 

 

 

Την έρευνα ασφάλισης της ενυπόθηκης κατοικίας σας μπορείτε να την ξεκινήσετε από το insurancemarket.gr που σας προσφέρει το χαμηλότερο rate στην ασφαλιστική αγορά  και τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα στα προγράμματα ενυπόθηκων κατοικιών (από 1€ / τ.μ!)

Τα προγράμματα αυτά είναι ειδικά σχεδιασμένα για  κατοικίες που έχουν αποκτηθεί με δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες καλύψεις.

 

- See more at: http://blog.insurancemarket.gr/house/tips/242-5-tropoi-na-meiwsete-t-kostos-tis-asfalisis-katoikia-sas#sthash.jCCAbABU.dpuf

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page